Home

Het ministerie van OCW heeft in het voorjaar van 2012 met de G4 en de G33 bestuursafspraken gemaakt over een kwaliteitsimpuls van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en uitbreiding van schakelklassen en zomerscholen. In 2013 is besloten dat voor de kleinere, overige gemeenten met onderwijsachterstandsmiddelen (niet-G37) ook een impuls wordt gegeven aan de VVE. Om deze gemeenten te ondersteunen stelt het ministerie van OCW een ondersteuningstraject beschikbaar. Deze website is onderdeel van dit traject. Hier vindt u actuele informatie rond de verschillende thema’s.
Lees meer
Naar veelgestelde vragen

Nieuws
3-8-2017 Staatsexamen NT2 voor anderstalige medewerkers in de kinderopvang
11-7-2017 Indicatie bedragen gemeentelijk achterstandenbeleid
27-2-2017 Uitnodiging regiobijeenkomsten CBS-onderzoek
23-2-2017 Kwaliteit VVE sterk verbeterd in de G37
21-1-2017 Handreiking traject Taalniveau 3F en Actuele Kieswijzer Toetsen en Kieswijzer Taalcursussen
03-01-2017 Verslagen regiokringen vierde kwartaal 2016
19-12-2016 Kamerbrief over uitkomsten eerste fase CBS-onderzoek Herziening gewichtenregeling po fase 1
16-11-2016 Onderwijsinspectie positief over kwaliteit Haagse VVE. Bekijk het filmpje!